Puur Licht

Dokter en Master Zhi Gang Sha

master sha

~ For English, please scroll down to the blue text ~

Dokter en Master Zhi Gang Sha is een zielenleider, een buitengewoon healer en een Goddelijke Dienaar.

Hij is opgeleid als reguliere westerse arts en als een dokter in de traditionele Chinese geneeskunde. Hij is de grondlegger van The Institute of Soul Healing and Enlightenment  en de Love Peace Harmony Movement.  Hij is een grootmeester in vele oude disciplines, waaronder Tai Chi, Qigong, Kung Fu, I Ching en Feng Shui. Dokter en Master Sha is ook een expert op het gebied van de meest vooruitstrevende cellulaire healing methoden die op dit moment plaatsvinden in China. In het Westen is hij betrokken bij baanbrekend onderzoek naar de effecten van de ziel op lichaam en geest.

Master Sha werd benoemd tot Qigong Master van het jaar tijdens het vijfde Wereld Congres voor Qigong in 2002. In 2006 verkreeg hij de Martin Luther King, Jr. Commemorative Commission Award voor zijn inspanningen voor de gehele mensheid.

Dr. en Master Sha is de auteur van vele bestsellers uit de Soul Power Series, waaronder The Power of Soul, Soul Mind Body Medicine, Divine Transformation, waarin hij zielengeheimen, wijsheid, kennis en praktische technieken om ieder aspect van het leven te transformeren onthult. Hij combineert daarbij 5000 jaar oude wijsheid uit het Oosten met baanbrekende geheimen uit de moderne spiritualiteit. Hij geeft les in Soul Healing en de kracht van “Soul over Mind and Matter“.

Zie voor de Engelstalige website van Dr. en Master Zhi Gang Sha: http://www.drsha.com

Klik op de volgende link om een documentaire te zien over Dr. en Master Zhi Gang Sha  About Dr. and Master Zhi Gang Sha

Dr. and Master Zhi Gang Shais a soul leader, an extraordinary healer, and a divine servant.

He was trained as a conventional medical doctor and a doctor of traditional Chinese medicine. He is the founder of the Institute of Soul Healing and Enlightenment and the Love Peace Harmony Movement. He is a Grandmaster of many ancient disciplines, including Tai Chi, Qi Gong, Kung Fu, I Ching and Feng Shui. Dr. and Master Sha is also an expert  in the most advanced cellular healing science now occurring in China.  In the West, he is involved in  breakthrough research on the effects of spirit on soul, mind and body.

Master Sha was named Qi Gong Master of the Year at the Fifth World Congress on Qi Gong in 2002. In 2006, he was granted the Martin Luther King, jr. Commemorative Commission Award  for his humanitarian efforts.

Dr. en Master Sha is the author of many books in the Soul Power Series, including The Power of Soul, Soul Mind Body Medicine, Divine Transformation and many more. His Soul Power Series reveals soul secrets, wisdom, knowledge and practical techniques to transform every aspect of life. He combines 5000-year old ancient wisdom with revolutionary secrets from modern spirituality. He teaches about the Power of Soul, Soulhealing and Soul over mind and Matter.   

Please click on the link to visit his website: http://www.drsha.com

Please click on the link to watch a video about Dr. and Master Zhi Gang Sha:  About Dr. and Master Zhi Gang Sha

mastersha3