Puur Licht

Ervaringen / Experiences

~ For English please scroll down to the blue text ~

Hieronder volgen een aantal ervaringen van cliënten, nadat zij een Tao Healing hebben ontvangen.

Schildklierproblemen
Sinds  2007 ben ik met mijn gezondheid gaan kwakkelen: ik was moe, lusteloos en benauwd. Na allerlei intense onderzoeken bij verschillende huisartsen en internisten bleek het een Multinodulaire Struma te zijn met goedaardige Nodussen. Oplossing: (Radioactieve) Jodiumslok, wegsnijden of mee leren leven!  Ik koos voor het laatste; vooral ook omdat de opties die ze me gaven mij niet aanspraken.

Ik ben aan mijn lichaam en geest gaan werken en ben onder begeleiding gaan Nordic Walken in de duinen! Heerlijk! Van mijn Struma had ik nog wel last maar het was acceptabel. Ik genoot van elk moment en van al het moois om me heen.Ik heb tijdens deze periode heel veel baat gehad bij de behandelingen van een magnetiseur. Zonder zijn behandelingen denk ik niet dat ik zoveel had kunnen wandelen en was ik niet veel verder gekomen.
Dit ging zo een aantal jaar door tot het opeens misging! Na slechts een half uur wandelen kon ik geen stap meer zetten! Vanaf dat moment ging alles weer mis: ik werd weer lusteloos, had stemmingswisselingen, raakte snel in paniek en was vooral moe, moe, moe. Het werd van kwaad tot erger ik functioneerde niet meer. Thuis kon ik weinig: een afwasje doen putte me al zodanig uit dat ik de rest van de dag op de bank lag. Een bezoek aan de huisarts leverde een ernstig Vitamine B12 tekort op! Na vele behandelingen bleek ook hier dat de alternatieve oplossing voor mij het beste werkte. Ondertussen was mijn Struma 3x zo groot geworden en daardoor had ik het heel erg benauwd, ook hiervan werd ik erg moe, ik kreeg zo weinig lucht! De hele dag had ik het gevoel dat ik gewurgd werd, dat mijn keel werd dicht geknepen. Dat kon niet langer zo!
Via de huisarts (weer) naar het ziekenhuis. Conclusie na een CT scan: Struma met 3 Nodussen; 1 van 5 cm, 1 van 4 cm en 1 van 3 cm. De grootse Nodus duwde mijn luchtpijp opzij. Wegsnijden was het advies ook dit keer weer maar ik heb er vriendelijk voor bedankt. Ook nu wilde ik voor een alternatieve oplossing gaan.

Barbara Kuipers kwam precies op het juiste moment op mijn pad. Ik ben altijd al een “gevoelig” mens geweest (vandaar ook dat ik zo eigenwijs ben en niet naar de internisten luister maar naar mezelf) het verhaal van Barbara voelde meteen goed. Ik heb haar website verslonden en heb haar benaderd. We hebben een heel fijn gesprek gehad om elkaar wat te leren kennen en ze heeft me een paar dagen later een Soulhealing gegeven. Dat was zo bijzonder!
Het was mooi, intens en ontroerend. Ik werd warm, tintelde, zag kleuren en kreeg bevestiging dat ik niet alleen was en dat er voor me gezorgd wordt. Wat een heerlijke ervaring! Er zijn bijna geen woorden voor.
Na de healing was mijn Struma stukken minder, ik kon echt voelen dat hij was geslonken. Dagenlang heb ik een tintelend gevoel gehad; ik voelde me blijer, lichter en rustiger in mijn hoofd. Wat een geschenk!
Inmiddels heb 4 Soulhealingen mogen ontvangen en het gaat heel goed met me; mijn struma is weer zo klein als in het begin van het verhaal en ook mijn energie gaat stukken beter (nu moet oppassen dat ik niet te snel teveel ga doen). Zoals het nu gaat, gaat het echt de goede kant op en kan ik leven met deze kleine beperkingen.
Ik ben erg dankbaar voor de Soulhealingen die ik heb mogen ontvangen en kan het echt aanbevelen.

Ik werk nog steeds niet, heb even een periode rust nodig en dus ook genomen. Ik vermaak me in mijn moestuin en geniet elke dag meer en meer van de simpele dingen om me heen. Ik weet dat de Soulhealingen daar aan bij hebben gedragen; ik ben voor mijn gevoel weer dichter bij mezelf gekomen en heb de innerlijke rust gevonden die ik lang kwijt was. Ik ben niet alleen en voel elke dag een heerlijke energie om me heen.

Dit lange verhaal (dat eigenlijk nog langer is maar dan leest niemand het meer) lijkt ellendig maar is voor mij, achteraf gezien,  noodzakelijk geweest om mezelf weer terug te vinden. En daar ben ik heel dankbaar voor.

Groeten Jolanda

Rugpijn
Toen ik op vakantie in Tjechië was, werd ik op een morgen wakker met vreselijke pijn in mijn rug. Ik heb al meer dan 25 jaar last van een dubbele hernia en ben dus gewend aan pijn in mijn rug, maar die dag was het echt enorm. Normaliter slik ik geen medicatie, omdat ik daar geen liefhebber van ben, maar die dag moest ik wel, de pijn was ondraaglijk en ik kon mij niet normaal bewegen. Ondanks de sterkste pijnstillers, nam de pijn echter niet af. Ik heb toen Barbara gebeld en die heeft mij toegezegd healings te geven op afstand. Ze zei me dat dat de afstand geen enkel effect had op de kracht van de healings. Ik heb later van haar gehoord dat ze mij ‘s middags en ‘s avonds een healing heeft gegeven. Toen ik de volgende dag wakker werd was de ondraaglijke pijn weg en kon ik haar terugbellen met de mededeling dat ik mij weer normaal kon bewegen en geen medicatie meer nodig had. Ik was eerlijk gezegd enorm verbaasd, omdat ik mijn twijfels had of afstandshealings wel zouden werken, maar omdat ik zo een pijn had heb ik het geprobeerd. Nu ben ik overtuigd van de kracht van healings op afstand. Ik weet zeker dat de pijn zonder de healings die ik heb ontvangen, niet zo snel en zo doeltreffend weggegaan zou zijn. Ik ben heel erg dankbaar voor de hulp die ik heb ontvangen.

M.

Backpain
When I was on a holiday in the Czech Republic, I woke up one day and I had an awful pain in my back. I suffer from a  doubleherniated disc for over 25 years so I am used to having backpain, however, the pain that day was huge. Normally I don’t use any painmedication, because I don’t really like to take pills, but I had to use them that day, because the pain was unbearable and I couldn’t move in a normal way. But even after the use of the strongest painkillers, the pain didn’t decrease. At that moment I decided to phone Barbara to ask for help and she said she would offer me remote healingblessings. She told me the distance between her and me wouldn’t affect the power of the healingblessings. Later I heard she had offered me one healingblessing in the afternoon and one in the evening. When I woke up the next morning, the unbearable pain was gone. I called her back to tell her that I could move in a normal way again and that I didn’t had to take the painmedication anymore. I have to be honest that I was surprised, because I doubted if the healings would be effective, but because I was in so much pain I just gave it a try. Now I am convinced about the power of remote healingblessings. I know for sure that the pain would not have dissipated so fast and effectively, if I didn’t had received the healingblessings. I am very grateful for the help I received.
M.  

Migraine
Via deze weg wil ik graag mijn ervaringen delen over de afstandhealing die ik heb ontvangen voor mijn migraine. Op een avond voelde ik migraine opkomen en stond ik op het punt om medicatie in te nemen en naar bed te gaan. Op dat moment belde Barbara mij op en ik vertelde haar wat er met me aan de hand was. Ze vroeg me om nog even te wachten met medicatie en rustig te gaan zitten dan zou ze me een healing geven. Dat heb ik inderdaad gedaan. Na enige tijd realiseerde ik me dat de hoofdpijn totaal weg was. Ik heb helemaal nergens last van gehad en heb die nacht ook normaal geslapen. De migraine was totaal weg en is ook de volgende dag niet meer teruggekomen. Ik heb geen medicijnen nodig gehad. Ik had niet verwacht dat het effect zo snel merkbaar zou zijn, maar ben er wel heel blij mee dat ik me zo snel zoveel beter voelde.
A.

Migraine. 
I would like to share my experiences with the remote healingblessing I received for the migraine I had. One evening I felt a migraine starting and I was just about to take medications and go to bed early. That was the moment Barbara called, and I told her what was going on. She asked me to wait for a little while with the medications and to just sit quietly and then she would offer me a remote healingblessing. That is what I did. After some time I realized the headache was totally gone. I didn’t had any symptoms anymore and I slept very well that night. The next day the migraine was still gone and it didn’t come back. I didn’t had to use any medications. I didn’t expect the result of the healingblessing would be felt so quickly, but I am very happy I felt better almost instantly.   
A.

 

Ziek kind
Beste Barbara, heel erg bedankt voor het helpen van mijn zoon Jakob.
Het was op een avond dat hij wakker werd en zich heel erg ziek voelde. Hij gaf twee keer over en zag er heel ziek uit en hij voelde zich ook heel erg ziek. Ik ben osteopaat en legde daarom mijn handen op zijn buik, om de spanning te voelen in zijn organen en ik voelde een heleboel spanning in zijn maag. Ik had op dat moment contact met jou via skype en je was zo vriendelijk om hem een Soul Healing Blessing te geven. Toen je de zegening startte zag ik wit licht overal om hem heen komen, dat zijn maag in ging. Ik kon zien hoe er donkerte verwijderd werd van zijn maag. Toen gaf hij een derde keer over, wat heel veel verlichting bracht en daarna viel hij weer in slaap, erg vredig. Hij zag er zoveel beter uit. Toen ik opnieuw de spanning van zijn maag onderzocht, was deze totaal verdwenen.
Het was heel interessant, toen je vertelde welke beelden jij had gezien tijdens het geven van de blessing, omdat het gelijk was aan wat ik kon observeren. Ik ben zo dankbaar dat je Jakob kon helpen die avond en ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheid van het ontvangen van Soul Healing Blessings. Is het niet prachtig dat iemand in haar woonkamer in Nederland kan zitten en zo een ziek jongetje kan helpen in Oostenrijk?
Die avond kon ik weer zien dat er geen afstand bestaat voor Divine Soul Healing, omdat we allemaal verbonden zijn!
Dus nogmaals dank je wel, en ik hoop dat je nog vele andere kinderen, volwassenen en zelfs huisdieren kan helpen!
Ik houd van je,
Barbara S., Graz, Oostenrijk

Sick child
Dear Barbara, thank you so much for helping my son Jakob. 

It was one evening, when he woke up again and felt totally sick. He threw up two times and looked and felt very very sick. As an osteopath I put my hands on his abdomen to feel the tension is his organs, and there was a lot of tension in his stomach. I was connected with you on skype that evening and you were so nice to offer him a Soul Healing Blessing. When you started with the blessing I saw white light all around him and entering his stomach. I could see darkness being removed from his stomach. Then he threw up a third time, which brought great release and after that he fell asleep again, very peacefully. He looked so much better. When I felt for the tension in his stomach it was totally gone.
It was very interesting when you shared the images you saw during the blessing that were very similar to what I could witness. I am so grateful that you could help Jakob that night, and I am very grateful for the possibility of Soul healing Blessings. Isn’t it beautiful that someone can sit in her living-room in the Netherlands and help a little sick boy in Austria? 
On that evening I could see again that for Divine Soul Healing there is no distance, because we are all connected!
So thank you again, and I hope that you can help many other kids or adults or even pets!
Love you,
Barbara S., Graz, Austria

 

Angststoornis
Ik had aan het begin van de healing sessie de aartsengelen en zielen gevraagd me te helpen mijn hartchakra te openen.
Ook heb ik de zielen die ik gekwetst of pijn gedaan heb in dit leven en vorige levens mijn spijt betuigd en gevraagd om mij te vergeven.
Tijdens de healing zag ik mijn onderste chakra open breken en er stroomde donkere energie naar de aarde via mijn voeten.
Wat daarna gebeurde was zo immens. Ik voelde een enorme warmte vanuit mijn hart mijn lijf in gaan en ik kreeg het bloedheet!
Ik zei tegen mezelf: “blijf rustig dit is het universele licht wat ik mag ontvangen.” Het was best intens maar ik ben zo dankbaar voor deze sessie.
Ik voel echt verschil en kreeg een paar uur later weer inspiratie om verder te gaan met het schrijven van mijn boek. Dank je wel aan het hemelse team wat via jou deze healing gaf.

 

Anxiety disorder
At the beginning of the healing session I had asked the arch angels and all souls to help me open my heart chakra. I also apologized to all souls I have hurt or harmed in this life and previous lives and asked for forgiveness. During the healing session I saw my first chakra open up and lots of dark energy flowed out of it through my feet towards the earth. What happened next was so immense. I felt an incredible heat flowing from my heart chakra througout my body. I was so hot! I told myself: “Stay calm, this is the universal light you are allowed to receive”. It was quite intense but I am so grateful for this healing session. I truly feel a difference and a few hours after the healing session I got inspired again to continue writing my book. Thank you to your heaven’s team that offered the healing blessing through you.

_MG_8984b