Puur Licht

Divine Soul Teacher and Healer

~for english, please scroll down to the blue text ~

Divine Soul Teacher and Healer

Divine Soul Teacher en Healer is de tweede graad in het certificeringsprogramma voor leraren en healers binnen het “Soul Teaching and Healing” systeem.

Studenten die voldoen aan alle voorwaarden voor het Divine Soul Teacher en Healer training programma worden gecertificeerd als Divine Soul Teacher en Healer. Divine Soul Teachers en Healers ontvangen de kracht en de kennis om Soul Healing aan te bieden via een permanente Divine Download:

  • Tian Wai Tian Divine Crystal Light Ball and Crystal Liquid Spring of Tian Wai Tian Divine Soul Teacher and Healer Soul Mind Body Transplants

Wat een Divine Soul Teacher en Healer kan bieden aan de Mensheid

Divine Soul Teachers en Healers zijn in staat om door middel van het doorgeven van goddelijke liefde, compassie, vergeving en licht op spirituele wijze het gebied dat hulp nodig heeft te openen om blokkades op het diepste niveau te verwijderen. De blokkades worden vervangen door goddelijke liefde, compassie, vergeving en licht.

Aan hen wordt de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid gegeven om workshops te geven, variërend van een één-uur durende presentatie tot een twee-daagse workshop.

Wanneer Divine Soul Teachers en Healers hun Divine Downloads aanroepen, bieden zij hoge niveaus van goddelijke frequentie voor healing van fysieke aandoeningen, organen, systemen, delen van het lichaam en voor emotionele aandoeningen zoals depressie, angst en boosheid; voor het transformeren van relaties, zaken en financiën en ieder aspect van het leven.

Daarnaast kunnen zij Soul Healing geven om de energie, het uithoudingsvermogen, de vitaliteit en de immuniteit te versterken; om het zelfhelend vermogen te versterken; om anderen healing te geven, waaronder groepshealing en afstandshealing voor het fysieke, emotionele, mentale, en spirituele lichaam en voor relaties, zaken en financiën.

Lees meer op http://www.soulpowerinstitute.com

Divine Soul Teacher and Healer

Divine Soul Teacher and Healer is the second-level certification program for teachers and healers within the Soul Teaching and Healing system.

Students who complete all the requirements for the Divine Soul Teacher and Healer training program receive certification as a Divine Soul Teacher and Healer. Divine Soul Teachers and Healers will be given the power and wisdom to offer Soul Healing blessings through a permanent Divine Download:

  • Tian Wai Tian Divine Crystal Light Ball and Crystal Liquid Spring of Tian Wai Tian Divine Soul Teacher and Healer Soul Mind Body Transplants

What a Divine Soul Teacher and Healer offers to Humanity

Divine Soul Teachers and Healers are able to use divine love, compassion, forgiveness and light to spiritually open the area of need to remove blockages at the deepest levels. The blockages are replaced with divine love, compassion, forgiveness and light.

They are given the authority and responsibility to teach workshops ranging from one-hour presentations to two-days workshops.

When Divine Soul Teachers and Healers invoke their Divine Downloads, they will offer higher level divine frequency for healing physical conditions, organs, systems, parts of the body and for emotional conditions such as depression, anxiety, and anger; and for transforming relationships, business and finances and every aspect of life.

In addition, they can offer soul healing blessings to boost energy, stamina, vitality and immunity; to self-heal; and to heal others, including group healing and remote healing for the physical, emotional, mental, and spiritual bodies, and for relationships and finances.

Read more about it at http://www.soulpowerinstitute.com