PUUR LICHT

Waarom is Soulfulness effectief?

spiritual approach

Wanneer we tot de conclusie komen dat wij spirituele wezens zijn in een fysiek lichaam,
dan dienen we een spirituele benadering te hebben ten aanzien van onze fysieke problemen.

Bij Soulfulness gaat het om de kracht van de ziel, tezamen met de kracht van de geest en het lichaam, als een manier om de functie van de organen, systemen en cellen in het lichaam te herstellen. In geval van gezondheid zijn ziel, geest en lichaam tezamen Eén; Het zijn verschillende onderdelen van één geheel. Er is in dit geval sprake van orde, verbinding, harmonie.
Wanneer er sprake is van ziekte, zijn ons fysieke lichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam en spirituele lichaam niet met elkaar in overeenstemming. Er is geen sprake van eenheid. Er is sprake van wanorde, loskoppeling, disharmonie.

Het lichaam (energie en materie) en de geest zijn beiden dragers van de ziel. De ziel wordt in wetenschappelijke kringen ook wel informatie of boodschap genoemd. Hier op Moeder Aarde huist de ziel in het lichaam. Het is dus van het grootste belang om niet alleen aandacht aan het lichaam te besteden, maar ook aandacht te besteden aan de ziel. De ziel kan niet zonder het lichaam op Moeder Aarde functioneren. Andersom geldt dat wanneer je een gezond lichaam of een gezonde geest wilt hebben, je niet zonder een gezonde ziel kunt.

Door heling te bewerkstellingen op het niveau van de ziel, waarbij negatieve informatie wordt omgezet in positieve informatie en de frequentie en vibratie in het trillingsveld wordt verhoogd, wordt er daarna een hoger bewustzijn gecreëerd, wat vervolgens in het fysieke lichaam wordt geïntegreerd. De ziel geeft de boodschap af aan de dichtere vormen van energie als de geest en het lichaam. Deze worden hierdoor beïnvloed.

Frequentie en vibratie

Een gezonde ziel is een lichtwezen dat zuiver licht uitstraalt. Hoe hoger de frequentie, hoe zuiverder het licht, hoe gezonder en sterker de ziel is, en hoe gezonder en sterker lichaam en geest kunnen worden, daar het lichaam en de geest worden aangestuurd en beïnvloed door de ziel.

Einstein frequencyheeft aangetoond dat alles een quantum veld is. Het is slechts een kwestie van het transformeren van de frequentie en trilling in dat veld, in de frequentie van de realiteit die je wenst, en dan kan het niet anders dan dat je die realiteit manifesteert.

Onlangs is ook door Russische wetenschappers aangetoond dat ons lichaam programmeerbaar is door taal, woorden en gedachten. Ons DNA is niet alleen verantwoordelijk voor de constructie van ons lichaam maar dient ook voor de opslag van gegevens en voor communicatie en reageert op licht en radiogolven als de juiste frequentie wordt gebruikt. Door het overdragen van de informatie door taal en vibratie, licht en frequentie,  kan transformatie van het DNA blijvend plaatsvinden. Aangetoond is dat de frequentie juist behoort te zijn om succesvol en krachtig te zijn. Ook is aangetoond dat stress, zorgen of een overactieve geest succesvolle communicatie verstoord. Er is zelfs bewijs voor een gehele nieuwe wijze van genezen waarbij DNA beïnvloed en geherprogrammeerd kan worden door woorden en frequenties ZONDER de noodzaak van operatief verwijderen of vervangen van genen.

Soulfulness richt zich zoals gezegd in de eerste plaats op het helen van de ziel, waarna heling van geest en lichaam zullen volgen. In andere woorden, het richt zich op doen toenemen van de positieve informatie wat leidt tot gezondheid, goede relaties, financieel succes en meer, en het transformeren van de negatieve informatie, wat leidt tot ziekte, relatieproblemen, financiële problemen en meer.
De technieken en methoden waarmee gewerkt wordt hebben tot doel om de frequentie en vibratie van ziel, geest en lichaam te verhogen.

308649_248692091937696_655166405_nIn het universum zijn alle frequenties voorhanden. Het bevat alle frequenties en we hebben allen toegang tot deze frequenties. Er is oneindig veel licht, energie en materie voorhanden waar we ons op kunnen afstemmen. Het is aan ons om te bepalen waar we ons mee willen verbinden. Verbinden we ons met de pure, zuivere en hoge frequenties zoals van liefde, vergeving, compassie en licht, of kiezen we ervoor om ontdaan te zijn, te klagen, geen uitweg te zien en ons daardoor te verbinden met de lagere en onplezierige frequenties. Dit is een bewuste keuze. Door deze keuze bewust te maken en af te stemmen op de hogere frequenties, kunnen we ieder aspect van ons leven veranderen.

Daarnaast maken we als individu deel uit van een groter geheel, een gezin, familie, gemeenschap, stad, land, wereld, universum. We zijn allen met elkaar verbonden. We hebben allen toegang tot het grote energieveld, tot de algehele informatie en kunnen dit energieveld en de informatie ook beïnvloeden. Het enige is dat vele mensen blokkades hebben om dit ook daadwerkelijk zo te ervaren en dat is waarom zuivering zo belangrijk is. Dan zouden we alle zielen in het universum kunnen helpen en eenheid creëren en ons eigen unieke wezen tot het hoogste potentieel brengen. Het enige dat ons daarvan weerhoudt is dat de meesten van ons niet weten hoe ze dat kunnen doen.

Soulfulness leert de verschillende technieken waarmee eenvoudig afgestemd kan worden op deze hogere frequenties die voorhanden zijn in en om ons heen. U leert hoe u zich met de hogere en helende frequenties kunt verbinden en eenheid tussen ziel, geest en lichaam kunt creëren voor uzelf en uw omgeving, door middel van technieken, die heel simpel zijn om aan te leren. In de eenvoud ligt de kracht.

Methoden om dit te doen zijn onder andere:
–          De vier krachttechnieken
–          Mantra’s
–          Meditatie
–          Visualisatie
–          Ontspanningsoefeningen
–          Zielentaal/zielenzang
–          Zielendans
–          Lichamelijke oefeningen
–          Vergevingsoefeningen
–          Onvoorwaardelijke dienstverlening als levenswijze
–          Voeding
–          Bewustwording door middel van kennisvergroting
–          Zuivering van ziel, geest en lichaam

Dit zijn allen methoden die een ieder kan leren en zelf kan toepassen.

Daarnaast kan de frequentie worden verhoogd via het ontvangen van spirituele healing. Het Licht en de zuivere Frequentie bieden heling en transformatie in elk aspect van het leven.
Een spirituele reading kan helpen om begrip en bewustzijn te vergroten en negatieve informatie om te zetten in positieve informatie.

Soulfulness is uniek, doordat het zowel lichaamskracht, geestkracht, klankkracht alsmede zielenkracht combineert. Daarmee omvat het alle onderdelen van de mens en dat maakt deze vorm van zelf-healing zo effectief en krachtig is. Daarnaast is het heel eenvoudig. De oefeningen zouden zelfs te eenvoudig kunnen zijn om te geloven, maar door het doen van deze oefeningen vind enorme heling plaats. “De grootste uitdaging is dat mensen het moeilijk vinden om de eenvoud en de resultaten van soul healing te geloven “ (pagina 207 van het Soul Healing Miracles Boek, dr. & master Zhi Gang Sha)
Maar ik kan vanuit eigen ervaring zeggen dat het werkt. Maar de beste manier om dat te ervaren is door het te proberen:

Als je wilt weten of een peer zoet smaakt, proef hem. 

 Ben jij er klaar voor om te leven vanuit Soul over Matter?

Reactie van iemand die soulfulness leerde kennen:
Ik heb in de afgelopen jaren, naast Reiki, vele andere healing modaliteiten toegepast, voor ik met Tao Healing en Soulfulness in aanraking kwam. Mijn ervaring is dat dit veel dieper gaat dan wat ik voorheen heb gedaan. Het voelt voor mij alsof de andere methoden werken op energie en bewustzijn, maar dat dit dieper gaat, de kern raakt, waardoor er meer verandering is binnen kortere tijd dan voorheen.