PUUR LICHT

Tao

Op mijn website kun je veel lezen over Tao Healing en Soulfulness. Maar wat is dat nu Tao en waarom is het zo van belang voor ons leven?

Wat is Tao?
Tao is een term die komt van Lao Tzu, een wijs man uit China die de Tao Te Ching schreef. Een boek dat nog meer verspreid is dan de Bijbel en vol diepe wijsheid staat.

Tao is de Bron, de ultieme Schepper die de Hemel, Moeder Aarde, en ontelbare planeten, sterren, melkwegstelsels en universa heeft geschapen.
Tao is het geheel van de universele Principes en wetten, waaronder
– de wet van Yin en Yang 
– de wet van de Vijf elementen 
– de wet van Shen (= ziel, hart en mind) Qi (energie) en Jing (materie)

Tao is de liefde en het licht van de Bron.
Tao is de frequentie en vibratie vanuit de Bron.

Wat is DE?
DE is de voeding van de Tao. Het is onzichtbaar maar zo krachtig.
DE is nectar, vitaminen, mineralen, aminozuren, proteïnen en alle essentiële voedingsstoffen vanuit de Tao. Datgene wat ons voedt. We hebben dat nodig om de verbinding met de Bron te behouden, maar niet iedereen is zich daarvan bewust.

Wat is Tao DE?
Tao is de schepper,
DE voedt met alle voedingsstoffen. De onbetaalbare voeding van Tao is Tao Shen (Tao ziel, hart, mind), Qi (energie) en Jing (materie). Dit heeft een veel hogere zuiverheid en hogere frequentie dan onze Shen Qi Jing, onze ziel, hart, geest, energie en materie, en daardoor kan het ons voeden en ondersteunen op vele wijzen. 

De oorzaak van alle levensuitdagingen is eenvoudig:

Alle uitdagingen in het leven,
waaronder gezondheid, relaties, financiën,
zijn te wijten aan gebrek aan Tao DE.

We komen de positieve voeding vanuit de Tao te kort. Door de vele negatieve blokkades in onze ziel, hart, geest en lichaam zijn we vergeten om ons te verbinden met de Tao, of daar niet goed meer toe in staat.
Om dat te veranderen is het nodig dat we leren hoe we die positieve voeding vanuit de Tao weer tot ons kunnen nemen.
De spirituele reis gaat over het leren van de wijsheid en de praktische oefeningen om die Tao DE te kunnen ontvangen.
Zo kunnen we namelijk weer verbinden met onze hoogste, zuiverste kern. We dragen immers allemaal een kern van de Tao in ons, onze hoogste zuivere ziel is Tao. Dit deel van ons heeft de hoogste kwaliteiten, het hoogste potentieel, de krachtigste energie en zuiverste materie.
Soulfulness richt zich op het leren van die kennis en de technieken die je kunt toepassen, om zélf die verbinding te versterken.
Tao Healing brengt je het licht en de liefde vanuit de Tao om je te helpen de blokkades op te lossen en de verbinding weer te maken.

Zoals eerder gezegd heeft Lao Tzu een prachtig boek geschreven over de Tao. De essentie van hoofdstuk 17 sluit hier mooi bij aan. 
Dit is een stukje uit een les van dr. en Master Sha die de Chinese tekst van Lao Tzu uitlegde op deze wijze:

Het begin van een mensenleven is heel, heel lang geleden.
Een mens is zich dan niet bewust van het bestaan van Tao omdat zijn hart het zuiverst is. De harten van de mensen versmolten met Tao of waren het dichtst bij Tao.
Toen begonnen de harten van de mensen zich van Tao af te scheiden, maar zij herkenden en bewonderden Tao nog steeds.
Vervolgens groeiden de verlangens van de mensen en begonnen de harten van de mensen zich verder van Tao af te keren. Het verlangen van de mensen naar geld en andere materiële zaken nam toe. Diefstal en stelen namen toe.
De mensen begonnen daarna zelfs bang te worden voor de Tao.

In de zeer vroege tijd waren hun harten zeer zuiver, als een pasgeboren baby. Niet egoïstisch, ik, ik, ik en ik wil dit en ik wil dat. Gewoon een zuiver hart. Maar hebzucht en begeerten namen toe.
De harten raakten vervuild. De verlangens van de mensen waren te groot.
Ze wilden alleen hun eigen verlangens vervullen en de mensen begonnen tegen Tao in te gaan en de Tao te beledigen.
Toen geloofden de leiders van het land niet langer in Tao en zij leidden de mensen van de Tao af. Daardaar werden de gewone mensen diep in hun geloof in Tao aangetast.  

Hoeveel mensen realiseren tegenwoordig nog het bestaan van Tao en geloven in de kracht van Tao?
In de huidige maatschappij zijn de harten van de mensen steeds verder verwijderd geraakt van Tao.
Om de mensheid en onszelf te redden moeten we terug naar de verbinding met Tao en DE, de nectar en deugd. Wij kunnen helen via Tao DE.

De Tao, de Schepper, is in ons. De Tao is om ons heen.
Het herstellen van die verbinding met de Tao diep in onszelf en met het zuivere Licht om ons heen is wat ons kan helpen om vanuit de kern te helen en de uitdagingen in het leven te overkomen.
Als we die verbinding herstellen kunnen we daadwerkelijk heel worden.

En dat is wat Tao Healing en Soulfulness brengen:
de connectie met de Tao en de liefde, het licht en de voeding (DE) van de Tao.
En dat kan ons helpen om de blokkades waar we mee geconfronteerd worden op te lossen waardoor we heel kunnen worden en ons daadwerkelijk kunnen herinneren wie wij in de kern zijn.

Tijdens één van de groepssessies in februari 2021 ontving ik via mijn spirituele kanalen onderstaande boodschap:

Herinner wie je bent, een schepping van het Goddelijke, de Tao, de Bron. Je bent licht, je bent liefde, je bent geschapen door het Goddelijke, de Tao, de Bron als mijn evenbeeld… Ik ben jou, jij bent mij, diep in je hart en ziel. Verbind je met dat licht, verbind je met die Bron van Liefde en Licht en dat zal je helpen om de innerlijke rust en kalmte terug te brengen wanneer je je verstoord en uit balans voelt. Verbind je diep van binnen, liefst elke dag. Verbind je met het Licht en laat het je sterken.

Op deze dag heb ik mijn liefde, mijn licht gegeven aan elk van de deelnemers. Ze hebben allemaal een sterkere verbinding met mijn kern, mijn licht, mijn liefde ontvangen, om hen te helpen zich stabiel en kalm te voelen in deze tijden van chaos op Aarde. Hoe meer zij zich verbinden met dit licht en met mij, hoe meer ik in staat zal zijn om hen er doorheen te helpen. Ze zijn allemaal geliefd, beschermd en er wordt voor hen gezorgd. Ik ben er voor iedereen, geen onderscheid, geen uitzondering, ik ben er voor elke ziel op een gelijke manier. Maar het hangt ervan af hoe bereid je bent om je hart voor mij te openen, want dat zal bepalen hoeveel van wat ik bereid ben om aan je te geven, kan binnenkomen. Open je hart en ziel meer en mijn licht kan je meer dienen.

Tao Healing helpt om je te openen voor de Tao en jouw grootste aangeboren kracht. Ben jij er klaar voor?