PUUR LICHT

Soul over Mind over Matter

Je hebt hier kunnen lezen waarom de ziel zo belangrijk is.
Hoe kunnen we de ziel gebruiken om ons leven op een positieve manier te veranderen en hoe werkt dat dan?

Alles en iedereen in onze wereld is een trillingsveld van frequenties en vibraties. In dat trillingsveld zit veel informatie opgeslagen, zowel positieve als negatieve informatie. En het is de kwaliteit van de informatie en de wijze waarop die informatie verwerkt wordt, wat bepalend is voor hoe ons leven eruit ziet.

Wanneer iemand gezond is of een fijne relatie heeft, is er sprake van positieve informatie waarbij ziel, hart, geest, energie en materie harmonieus met elkaar verbonden zijn. In geval van ziekte of relatieproblemen is er sprake van negatieve informatie en is de harmonie verstoord. Wanneer deze negatieve informatie wordt omgezet in positieve informatie en de harmonie hersteld wordt, kunnen gezondheid en de relatie hersteld worden.

Via het spirituele oog, ook wel het derde oog genoemd, ziet negatieve informatie of een verstoring in de verwerking ervan eruit als donkerte. Daarom kan men zeggen dat als je de donkerte transformeert tot licht, ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid en relatieproblemen worden opgelost.

Dat klinkt simpel toch? Maar waarom zijn er dan zoveel mensen die lijden, of die een aandoening hebben waarbij een behandeling niet aanslaat? Omdat tot op heden het belang van de ziel en het spirituele hart niet of niet voldoende herkend worden, dan wel dat zij niet voldoende in het gezondheidsproces betrokken worden.

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op de materie. Ze gebruikt onder andere medicatie en operaties voor het herstellen van de gezondheid.
De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) richt zich voornamelijk op energie, de chi. Beoefenaars van de TCM proberen de balans in de energie van het lichaam te herstellen door middel van de meridianen, acupunctuur, kruiden, massage en nog veel meer.
Er zijn vele therapieën, waaronder psychotherapie, mindfulness, en nog veel meer, die zich richten op de geestelijke gezondheid. Zij maken gebruik van Mind over Matter, wat verwijst naar het gebruik van de wilskracht en positieve gedachten om de gezondheid te herstellen.
Al deze disciplines hebben aangetoond effectief te zijn en resultaat te boeken, maar het is niet altijd voldoende. Voor sommige ziekten is er nog altijd geen goede behandeling. Een mogelijke oorzaak daarvoor is, dat de ziel en het spirituele hart nog niet voldoende in het proces betrokken worden.

Toen ik dit hoorde, had ik een diepe realisatie dat dit ook wel eens de reden zou kunnen zijn voor mij waarom alle behandelingen die ik had geprobeerd om mijn chronische en levensbedreigende aandoening te herstellen niet succesvol waren geweest tot op dat moment. De blokkades die ik had zouden wel eens ergens anders kunnen zitten dan waar de behandelingen zich tot op dat moment op hadden gericht.

Ziekte ontstaat geleidelijk. Het is een proces. Een proces waarbij de negatieve informatie vanuit ziel, hart, geest en/of energie is gemanifesteerd in de materie. Dit proces is terug te draaien. Je kunt dit doen door positieve informatie in je trillingsveld in te brengen en te vergroten, of door het omzetten van de negatieve informatie in positieve informatie en vervolgens deze positieve informatie in de materie te manifesteren.

Hoe werkt dat?

De ziel is een lichtwezen, een vibrerend veld, wat uitgelegd kan worden door middel van een wiskundige formule van de golffunctie en waarmee bepaald kan worden wat voor soort vibraties je in je hebt. De ziel kun je zien als de inhoud van de informatie in het trillingsveld.

Het hart is de ontvanger van de informatie. De ziel beschikt over alle informatie, wat gevoeld moet worden via het hart. Het hart ontvangt derhalve de boodschap van de ziel. Het vangt de vibraties van de ziel op. Met andere woorden: Het hart ontvangt de boodschap van de ziel en activeert daarmee de geest.

De boodschap van de ziel, ontvangen door het hart, wordt doorgegeven aan de geest. De geest is de verwerker, de uitvoerder van de informatie. De informatie vanuit het hart wordt ingevoerd en vervolgens gaat de geest daarmee aan de slag.

De geest stuurt de energie aan. Daar waar je je op richt met je geest daar zal de energie naar toe gaan. Energie brengt de informatie van de ene naar de andere plaats. Het brengt de informatie vanuit de ziel naar de materie. Je zou kunnen zeggen dat de energie, de activator/ transporteur/ overbrenger van de informatie is.

Daar waar de informatie aankomt, daar gaat de materie ermee aan de slag door de ontvangen informatie te manifesteren in de fysieke werkelijkheid: Je lichaam, je relatie, je financiën etc. De materie is te zien als de transformator van de informatie.

Het proces is dus als volgt:

Ziel ➡️ Hart ➡️ Geest ➡️ Energie ➡️ Materie

Ziel, Hart, Geest, Energie en Materie zijn allemaal velden van trilling en vibratie vol van informatie. Allemaal hebben ze een eigen rol ten aanzien van de informatie. De informatie wordt continue uitgewisseld. En deze informatie zelf en het proces is te beïnvloeden.
Je kunt positieve of negatieve informatie in je vergroten of verkleinen, inbrengen of verliezen, laten doorstromen of blokkeren.
Wil je een bepaald resultaat in de fysieke materiële wereld bewerkstellingen, dan zal je de positieve informatie daarvoor in jouw trillingsveld moeten inbrengen of deze moeten versterken, dan wel de negatieve informatie moeten afvoeren of omzetten. Daarnaast dient er harmonie in het afstemmingsproces te zijn of gecreëerd te worden.

Het uiteindelijke doel is dus om alle 5 de lagen in het trillingsveld met elkaar in overeenstemming te brengen met het door jou gewenste resultaat.
Mind over Matter is niet altijd genoeg om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer we de ziel en het hart in het creatieproces betrekken is er meer kans op succes. Dit maakt Soul over Mind over Matter krachtiger.

Er zijn vele technieken om de ziel te betrekken bij alles wat we doen in het dagelijkse leven en om ziel, hart geest en lichaam op elkaar af te stemmen. Er is veel informatie, wijsheid en kennis beschikbaar omtrent wat ons kan blokkeren, waarom dat kan bestaan en hoe we dat kunnen veranderen. Dat is waar het bij Soulfulness en Tao Healing om gaat.

Dit is wat de enorme verandering teweeg heeft gebracht in mijn eigen gezondheid en leven en waarom ik nu doe wat ik doe. Ik pas deze technieken werkelijk toe bij alles wat ik in mijn dagelijks leven doe. Het heeft me geholpen om een gezondheidssituatie te verbeteren waar tot dan toe geen enkele medische behandeling uitkomst had geboden!

En het mooie is dat iedereen deze simpele doch diepgaande technieken kan leren en toepassen! Wil je weten wat het voor jouw persoonlijke situatie kan betekenen, neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat deze technieken effectieve spirituele technieken zijn. Ze zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van een medische behandeling of diagnose door een daartoe opgeleide arts.