PUUR LICHT

Wat is Soulfulness?

you have the power

Ik heb de kracht mijzelf te helen

Jij hebt de kracht jezelf te helen

Samen hebben wij de kracht de wereld te helen.

Iedereen is van nature een healer. Het lichaam, alsmede het immuunsysteem, heeft een grote potentie om zichzelf te genezen. Wanneer je jezelf in de vinger snijdt, zal de wond vanzelf genezen. Wanneer je kou vat, zal je normaal gesproken in een aantal dagen herstellen. Alle systemen, organen en cellen hebben zelfregulerende, zelf-regenererende en zelf-helende vaardigheden.
De Soul healing-technieken zoals onderwezen door dr. en master Zhi Gang Sha richten zich op ieders inherente  vermogen om jezelf te helen en om dit vermogen te vergroten en te verdiepen, door zich daarbij te richten op de kracht van de ziel als leider in het helingsproces.

Alles en iedereen bestaat uit een ziel (spirituele lichaam), hart (emotionele lichaam), geest (mentale lichaam) en lichaam (fysieke lichaam). Of om in wetenschappelijke termen te spreken: Iedereen is een quantum veld, een trillingsveld. Dit veld bevat verschillende lagen van informatie en verschillende maten van dichtheid. De informatie in dit trillingsveld bepaalt hoe ons leven eruit ziet. En deze informatie is te beïnvloeden en te veranderen. Door de informatie in dit trillingsveld te veranderen, kunnen we verandering bewerkstellingen in ons leven. Dit geldt voor onze spirituele ontwikkeling, voor onze emoties, voor onze intelligentie, voor onze gezondheid, relaties, financiën, of ieder ander aspect van ons fysieke leven.

De Westerse geneeskunde richt zich op de materie, op de balans in de cellen, organen en systemen. Zij gebruikt daarbij voornamelijk medicijnen om de lichamelijke functies te herstellen.
De Oosterse geneeskunde richt zich op de energiebalans in het lichaam, en tracht de balans te herstellen via de focus op meridianen, acupunctuur en kruiden. Energie behoort ook tot het lichamelijke aspect van de mens.
De Psychiatrie, Psychologie, Mindfulness en aanverwante disciplines richten zich op de kracht van de geest bij het behouden of verkrijgen van gezondheid. Het effect van de psychologische en emotionele aspecten op het lichaam zijn algemeen erkend en geaccepteerd. De focus ligt hierbij op Mind over Matter om de gezondheid te beïnvloeden.
Al deze gezondheidsdisciplines hebben hun dienst bewezen en doen goed werk, echter het is niet in alle gevallen voldoende. Voor vele aandoeningen heeft de hedendaagse geneeskunde nog altijd geen oplossing. De reden hiervoor is, dat de hedendaagse geneeskunde het hart en de ziel niet (voldoende) betrekt in de behandeling. Ze scheidt de ziel van lichaam en geest. Door de scheiding van de ziel van lichaam en geest, wordt een belangrijke kracht voor heling uitgesloten. Soulfulness gebruikt de kracht van de ziel, tezamen met de kracht van het lichaam en de geest, als een manier om de functie van de organen, systemen en cellen in het lichaam te herstellen.

                                                          

De Kracht van de Ziel         525137_159203994234438_765369893_n
De kracht van de ziel is ongekend. De ziel heeft bewustzijn, intelligentie en creativiteit. De ziel heeft de kracht om te helen en te zegenen. Dat geldt niet alleen voor je eigen ziel, je lichaamsziel, maar voor ieder orgaan, ieder systeem en iedere cel, die elk hun eigen ziel hebben. Zij hebben allen de kracht om zichzelf en jou als geheel te helen.

Soulfulness, zoals dat onderwezen wordt door dr. en master Zhi Gang Sha werkt op de ziel van de systemen, organen en cellen.
De technieken die gebruikt worden werken direct door op de materie en de energie en daarbij dus op het gehele lichaam. Materie en energie zijn namelijk dragers van de ziel, dragers van de informatie die wij in ons dragen.
De technieken werken ook effectief in op emoties, zoals depressie, bezorgdheid, angst, woede en verdriet.
Alsmede op het mentale lichaam, om mentale onevenwichtigheden te balanceren.
Ook het spirituele lichaam kan via deze technieken getransformeerd worden.

Soulfulness benadrukt Soul over Matter en gaat uit van het volgende principe:

De ziel is de baas.
Heel de ziel eerst; dan zal heling van geest en lichaam volgen.
Transformeer de ziel eerst; dan zal transformatie van ieder aspect van het leven volgen.

 

 

Waarom is Soulfulness belangrijk?
De hoofdoorzaak voor ziekte of andere uitdagingen in het leven is dat er blokkades zijn in de materie en/of de energie (lichaam), op geestelijk niveau (de mind), op het emotionele vlak (hart) of op zielenniveau (vanuit dit leven, vorige levens of meegekregen vanuit de voorouders).
Het opheffen van deze blokkades is het geheim voor zelf-heling en voor preventie van ziekten van het spirituele, mentale, emotionele of fysieke lichaam en voor het transformeren van de uitdagingen in ons leven.

Iedere ziekte wordt veroorzaakt door een blokkade / een disbalans in de transformatie tussen materie in de cellen en energie buiten de cellen. De oorzaak van deze disbalans kan verschillen. Materie en energie zijn beiden dragers van de ziel. De ziel beïnvloedt materie en energie. Door Soulfulness-technieken toe te passen, zal de disbalans tussen materie en energie opgeheven kunnen worden met als resultaat dat heling kan plaatsvinden. Dit is de reden waarom Soul over Matter zo krachtig is en een stap verder gaat dan het meer bekendere Mind over Matter.

Soulfulness is verenigbaar met de Westerse en Oosterse geneeskunde alsmede met andere helingsmethoden. Het is aanvullend op welke behandeling dan ook en zal je kunnen ondersteunen in het verbeteren van je levenskwaliteit. Soulfulness werkt echter niet alleen bij gezondheidsproblemen, maar kan ook worden toegepast bij dieren en planten en bij het transformeren van organisaties, relaties, financiën en elk ander aspect van het leven.

De technieken om de zielenkracht in te schakelen voor heling en transformatie zijn simpel, praktisch, zeer krachtig en heel makkelijk om te leren.

Wat kan ik voor u doen
Als gecertificeerd Soul Mind Body Alignment Practitioner kan ik u achtergrondinformatie geven en u de praktische technieken leren, hoe u de kracht van de ziel kunt inzetten om uw gezondheid te vergroten of uw kwaliteit van leven te verbeteren. U kunt daardoor zelf te allen tijde deze technieken toepassen en deze grote kracht aanroepen, waarbij u zodoende uw eigen gezondheid in eigen hand kunt nemen of andere aspecten van uw leven kunt transformeren. U bent daardoor niet afhankelijk van mij.

Daarnaast kan ik u aanvullend ondersteunen via het geven van Healing, zowel tijdens een ontmoeting als ook op afstand, en Reading zodat u steeds meer in contact kunt komen met uw ware zelf en de kracht die in u aanwezig is.

Soulfulness heeft al vele levens veranderd, inclusief mijn eigen leven. Het werkt!  

942211_523113307748540_754543865_n

Disclaimer:
De informatie op deze website  en de informatie die tijdens de gesprekken wordt gegeven is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling van welke aandoening ook, maar dient ter informatie en educatie. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een bekwame gezondheidszorg deskundige vervangt. De informatie is bedoeld om te gebruiken als een aanvulling op een verstandig en verantwoord gezondheidszorgprogramma, voorgeschreven door een gezondheidszorg deskundige. Ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de informatie of voor het op eigen initiatief stoppen van een behandeling. Ik zal nooit adviseren om een bestaande behandeling of medicatie te stoppen. Ik ben niet opgeleid als arts.  Healing is niet hetzelfde als de genezing van medisch erkende pathologische aandoeningen, maar beoogt het contact te herstellen met de zogenaamde kosmische levensenergie.