PUUR LICHT

Groepshealing Sessies


AGENDA

vrijdagavond 2, 9, 16, 23 juni 2023, vanaf 19.30 uur.

💗 Open je Hart en Ziel 💗

 
 

Toekomstige thema’s:
* Meer energie en vitaliteit
* Houd je hart open in uitdagende tijden
* Verminder stress

💛 GROEPSHEALING
Om iedereen een kans te geven om tegen een gereduceerd tarief soul healing te ontvangen, zal ik regelmatig groepshealing sessies aanbieden met een wisselend thema.
Je ontvangt dan op aangegeven dagen en op een aangegeven tijdstip een groepshealing, voor gemiddeld 30-45 minuten per keer.   Je kunt om die tijd rustig gaan liggen of zitten en jezelf openen om te ontvangen. De groepshealing wordt op afstand en in stilte gegeven. De meeste mensen voelen het begin en het einde van de healing heel goed aan, dus je kunt er van op aan dat ik de healing echt geef en mocht er sprake zijn van een noodsituatie waardoor ik de healing niet op het afgesproken tijdstip kan geven, krijg je daarvan bericht.  

Door je in stilte volledig te openen heb je de kans om zelf te ervaren wat de healingsessie met je doet, om beelden te zien, om boodschappen/inzichten te ontvangen zonder afgeleid te zijn door anderen.
Ik krijg tijdens de healingsessie beelden te zien en gechannelde boodschappen door die ik simultaan mee type en waar ik een verslag van maak, wat de deelnemers de volgende dag per email ontvangen.

Vele deelnemers die bekend zijn met deze werkwijze, zien uit naar deze verslagen om zo hun eigen ervaringen en die van mij naast elkaar te leggen en de boodschappen vanuit de spirituele wereld te ontvangen.

 

Het voordeel van een groepshealing is dat meerdere mensen tegelijkertijd ontvangen waardoor er een krachtig veld ontstaat en je de healing ontvangt tegen een gereduceerd tarief.
Omdat het een groepshealing is krijgt niet iedereen de persoonlijke aandacht en persoonlijke boodschappen. Indien dat je voorkeur heeft, dan is een persoonlijke sessie het meest geschikt.

Het thema van de eerstvolgende groepssessie is: 

💗 Open je hart en ziel voor Liefde 💗

“Remember who you are!”      (Herinner je wie je bent!) Dat was de intrigerende opdracht die ik jaren geleden in een meditatieve staat ontving. Sindsdien komen deze woorden geregeld terug in meditaties, in communicatie met de zielenwereld, in gedachten. En daarmee ook de vraag: “Wie ben ik dan?”.  Een deel van het antwoord is dat ik een naam, talenten en vele vaardigheden heb. Dat ik een lichaam heb en deel uitmaak van een sociale structuur.   Ik heb na het verkrijgen van die opdracht lange tijd mijn innerlijke werk gedaan en diep gevoeld of mijn fysieke leven wel matcht met wat ik graag zou willen of dat ik meegegaan was in de maatschappelijke verwachtingen. Ik interpreteerde deze opdracht als zodanig dat ze me ervan bewust wilden maken dat ik niet het leven leefde zoals mijn ziel dat wilde en ik “uit balans was” en niet langer in afstemming leefde. Ik heb vervolgens vele dingen in mijn fysieke leven veranderd en aangepast. Veel losgelaten wat niet meer passend was en mijn dromen gevoed en verwezenlijkt.    In de loop der tijd leerde ik echter dat er nog een ander antwoord is op deze opdracht/ vraag.  Er is ook een niet-fysiek deel van mij. Een essentie, dat geen zichtbare vorm heeft en dat ook een deel van mij is. In mijn beleving is dat deel onderdeel van een allesomvattende, creërende energetische kracht, die verschillende namen kent, zoals de Creator, God, Spirit, Bron, Tao etc.   In de quantum fysica is bekend dat het allerkleinste materiële deeltje, dat niet langer gedeeld kan worden in energie overgaat als het botst met een ander deeltje. Dit resulteert in de stelling dat vorm, ontstaat uit het vormloze, uit energie. Er is een shift van energie naar vorm als iets wordt gecreëerd. En vorm keert terug naar energie als iets ophoud te bestaan in de materiële wereld.

In de Bijbel is te lezen dat alles is ontstaan vanuit God en God is Liefde. (1 Johannes 4) De Tao Te Ching schrijft in hoofdstuk 40: Being is born of non-being, zijn ontstaat uit het niet-zijn. 

De vraag waar we vandaan komen lijkt dus zowel in de fysica als in de metafysica op gelijke wijze beantwoord te worden. De vorm komt voort uit het vormloze.
Maar als we voortkomen uit het vormloze, dan is het vormloze dus onderdeel van ons. We zijn immers een deel van het geheel.
Een deel omvat de essentie van het geheel waar het vandaan komt. Denk maar aan een kopje water uit een meer, het bevat de essentie van het meer. Of een bloedmonster, wat informatie geeft over het  lichaam waar het uit komt. Of een DNA monster. Of een houtsnijwerk wat de essentie in zich draagt van de boom waar het hout van afkomstig is.

Als we dat doortrekken naar ons leven en wie wij zijn, dan is het dus aannemelijk om te denken, dat als wij voortkomen uit de alomvattende creërende energie, dat wij die energie in essentie ook in ons dragen. Het is niet alleen om ons heen, maar ook binnen in ons.  In mijn persoonlijke overtuiging zijn we een deel van de Creator / God/ Tao. En dragen wij dat dus ook in essentie in ons.  Ons fysieke lichaam is een expressie in de vorm van die essentie en tijdens ons leven kunnen we ons best doen om zo goed mogelijk uiting te geven aan deze prachtige essentie. Hoe sneller onze vibratie is, hoe dichter we in de buurt komen van deze essentie. De hoogste vibraties zijn in afstemming met de Bron, de Creator, God. En de hoogste vibratie die we kennen is de energie van Liefde.   Als ik/ je er zo naar kijk(t) dan zijn we dus allemaal een geïndividualiseerde expressie van Liefde. Maar gedurende onze levens zijn we deze kern vergeten of verwijderd geraakt van deze originele essentie.
Elke gedachte, elke emotie, elke handeling die we hebben brengt ons ofwel dichter bij de Bron, ofwel als deze niet gebaseerd is op liefde, brengt ons verder weg van waar we vandaan komen en wie we in essentie zijn. Het creëert dan disconnectie. We gaan uit de verbinding en het is juist de bedoeling in het leven om in verbinding te leven. In verbinding met jezelf, in verbinding met elkaar, in verbinding met die allesomvattende creërende Bron van Energie, Liefde en Licht.. 

Een van mijn favoriete quotes van Rumi is:

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”

~ Rumi “

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle barrières  tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.”~ Rumi    Het antwoord op die opdracht die ik jarengeleden gekregen heb: “Herinner je je wie je bent”, krijgt daarmee een diepere en wezenlijkere betekenis. Ik ben niet alleen Barbara Kuipers in menselijke gedaante, maar tevens een onderdeel van die allesomvattende Liefde. En die allesomvattende Liefde is mijn essentie. Als ik terug wil keren tot mijn essentie, zal ik moeten terugkeren tot de zuiverste expressie van die liefde en mijn hart en ziel openen om die essentie vorm te geven.

En mezelf steeds opnieuw afvragen en herinneren: Is datgene wat ik denk, spreek, doe gebaseerd op Liefde?  Kom ik dichter bij die essentie door wat ik nu denk, zeg of doe, of raak ik er juist verder van verwijderd. Kom ik meer in verbinding of raak ik juist uit de verbinding.
Het is een constante herinnering aan Liefde:  Liefde zijn en expressie geven aan Liefde. 

Het thema voor de komende groepssessies zal daarom zijn: Open je hart en ziel voor Liefde.💗 

Hoe meer we ons hart kunnen openen voor Liefde, hoe meer we in verbinding komen met ons ware zelf, hoe meer ons leven in positieve zin kan veranderen.  Hoe meer wij uiting geven aan de liefde naar anderen toe, hoe meer we kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van een liefdevollere samenleving.  En is dat niet waar we in deze tijden van diepe Transformatie naar toe werken?

De groepshealing sessies zullen iedere deelnemer helpen om datgene wat aan barrières is opgebouwd om die liefde te zijn en te leven, te helpen transformeren zoals dat gepast is voor iedere deelnemer.
De groepssessies zullen zijn op vrijdagavond 2, 9, 16, 23 juni 2023 vanaf 19.30 uur.  

Wil jij na het lezen van deze informatie ook graag mee doen met de groepssessies? Dat kan!  ✅  

Je kunt je aanmelden voor een losse groepssessie of een pakket (zie hieronder). 

I AM LOVE Puur Licht

 

💛 HOE WERKT HET?

Bij Tao Healing gaan we ervan uit dat een mens bestaat uit 5 lichamen met ieder een eigen dichtheid. Je hebt je spirituele lichaam (ziel), emotionele lichaam (hart), je mentale lichaam (mind/geest), je energetische lichaam (energie) en fysieke lichaam (materie). Indien die allemaal met elkaar in lijn zijn, dan loopt alles in het leven prima. Maar er kunnen verstoringen of blokkades zitten in elk van die lichamen en die verstoringen zijn voelbaar voor jezelf en voor anderen en kunnen onder andere effect hebben op je gezondheid, relaties, financiën en je werk.  Healing werkt ook ter voorkoming van het ontstaan van blokkades.

Artsen werken vooral met de materie.

Reiki, acupunctuur etc. werkt met energie.

Psychologie en mindfulness werken vooral op de mind/geest.

Tao Healing werkt heel bewust diep door op de ziel en het openen van het hart, maar neemt ook de geest, de energie en de materie mee in de resultaten.

In je ziel draag je al je ervaringen mee vanuit dit leven, maar ook vanuit vorige levens en je draagt ook een deel van je voorouders in je. Dat is de karmische belasting. Positieve karmische invloeden brengen je geluk en gezondheid en andere zegeningen. Maar de negatieve belasting kan problemen geven in relaties, gezondheid, financiën en succes in het leven. Iedereen heeft een karmische belasting. Voor sommige mensen weegt die voornamelijk naar de positieve kant door, voor anderen naar de andere kant. Maar het kan ook in je gezondheid heel goed gaan, en in je relaties juist veel minder. Het is maar net waar de blokkade is. Het doel van het leven is om weer balans te brengen. Dit kun je doen via spirituele oefeningen die specifiek gericht zijn op het balanceren van karma en vooral het goede karma te vergroten. Dit vergt echter tijd, discipline, vertrouwen, doorzettingsvermogen etc.

De opleiding die ik heb gehad heeft mij veel diepe inzichten gegeven en mijn spirituele kanalen steeds verder ontwikkeld. De vorm van healing die ik nu kan en mag doorgeven, Tao Healing, brengt spirituele healing in al die 5 verschillende lichamen, zodat ze meer in lijn komen met elkaar. Het brengt licht naar de blokkades in het spirituele lichaam (ziel), het emotionele lichaam (hart), het mentale lichaam (mind/geest), het energetische lichaam (energie) en fysieke lichaam (materie).  Als jouw eigen lichamen meer licht dragen, minder blokkades hebben en meer in lijn zijn, dan werkt dit door, je zou kunnen zeggen, van binnen naar buiten. Als jouw blokkades verminderen, dan straal jij iets anders uit en trek jij ook andere situaties aan.

Deze methode is zeer krachtig. Ik ben ermee in aanraking gekomen vanwege mijn gezondheid en de uitspraak van mijn arts dat ik nog slechts een paar maanden te leven zou hebben. Kort daarna leerde ik Master Sha kennen en hij gaf mij deze methode van Tao Healing en Soulfulness. Ik heb vele healings en diepgaande training van hem mogen ontvangen en dankzij zijn methode ben ik nu 10 jaar verder. Het transformeren van de blokkades op mijn ziel had ik nog bij geen enkele andere methode ervaren en maakte het grootste verschil voor alle facetten van mijn leven. Ik heb in die 10 jaar opleiding veel gezien en ervaren, mijn eigen leven zien terugkomen en vele mensen zien opbloeien en zien stralen.

💛 WAT ANDEREN HEBBEN ERVAREN:
Van cliënten ontvang ik regelmatig hele mooie reacties over wat ze ervaren hebben tijdens het ontvangen van een healing. Onderstaande reacties deel ik met toestemming van deze persoon, die de healing ontving tijdens een groepshealing.

“Wat zijn die healings toch krachtig in dat ze zo’n diepe laag kunnen raken en transformeren!”

 


“Ik leg altijd mijn handen in mijn liezen….wat op openingspunten is om de energie te laten doorstromen….mijn achterhoofd werd warm, mijn hart…..ik voelde zoveel licht in mezelf…..geen lichaam voelend, alleen energie….
Het voelde ontroerd aan….een soort thuiskomen maar dan veel dieper….
Ik besefte weer opnieuw in een andere laag, dat dit het is waar ik altijd heel mijn leven naar gezocht hebt….het contact met je ziel, niet met de mind, niet met het willen, maar het diep voelen….
Het thema liefde voor jezelf…..kwam terug….liefde voor jezelf in connectie zijn ook met je ziel….
Dat laatste gaat dan zoveel dieper, dan alles wat er is….”

“De groepshealings tillen mij uit dat zware veld dus het lijkt me fantastisch om dit voort te kunnen zetten!”

De volgende reactie deel ik met toestemming van deze persoon, die zijn eerste healing ontving tijdens een persoonlijke healingsessie.

Ik had er niet zoveel van verwacht eigenlijk. Ik had er wel vertrouwen in, maar had niet gedacht dat het zoveel effect zou hebben na één keer. Voel me onwijs goed nu, voel me eindelijk weer verbonden met de wereld om me heen en met mezelf. 

Ook geen last van mijn ademhaling meer. De energie in mijn borstgebied kan eindelijk weer stromen. Het zat daar voorheen helemaal vast. 

Ongelofelijk wat je na een uurtje voor elkaar hebt gekregen. 
Wauw die teksten. Ik ben er een beetje perplex van. Wat een energie gaat er door me heen als ik dat lees. 
Bedankt!!! 

Tim

(noot: “de teksten” verwijst naar de boodschappen die ik tijdens een persoonlijke healingsessie doorkrijg en email naar cliënten. Barbara)

De ervaringen tijdens de groepshealingsessies in 2021 kun je hier lezen.
Meer ervaringsverhalen met Tao Healing kun je hier lezen.
Mocht je na alles wat je gelezen hebt dit graag zelf ervaren,  meld je dan aan dan en geef jezelf dit cadeau.

💛 GEEF JEZELF DEZE KANS
Zelf heb ik heel veel healings ontvangen en daar bewust in geïnvesteerd! Waarom? Omdat het mij heel veel tijd heeft bespaard in mijn zoektocht naar gezondheid.
Tijd komt nooit meer terug! Daar ben ik me altijd bewust van geweest. Ook van het feit dat het van belang was om die tijd nuttig te besteden aan dingen die belangrijk waren. Daar waar ik tijd kan verkrijgen door iets op een andere manier te doen wat sneller gaat, zeker in het kader van mijn gezondheid, is iets waar ik altijd in heb geïnvesteerd, omdat het mij iets gaf wat voor mij onbetaalbaar was:  een betere levenskwaliteit op kortere termijn.  En omdat die snellere manier er was, heb ik die zelf daarom met beide handen aangegrepen.

Wil jij dat ook graag, dan is Tao Healing voor jou een manier. Schrijf je dan in voor een groepshealing of kies voor een persoonlijke sessie.

Stuur me een berichtje via: Barbara.Kuipers@puur-licht.nl  En meld je aan.

💛 JOUW INBRENG / ENERGIE UITWISSELING:

Je kunt je aanmelden voor:

één sessie voor 33,- euro. 

twee sessies voor 55,- euro.

vier sessies voor 99,- euro.

Heb je nog nooit eerder een Tao Healing sessie ontvangen en zou je het graag een keer ervaren, dan is deelname de eerste keer gratis. Ervaar de kracht van Tao Healing en voel wat het voor jou kan doen!

Om een indruk te hebben kun je ook de ervaringen lezen van deelnemers aan de groepssessies die ik eerder heb gegeven: Klik hier
 
 
💛 GROEPSSESSIES VOOR JE DIERBAREN:

Je kunt niet alleen zelf deelnemen aan de groepssessies. Ook je huisdieren of directe familieleden kunnen meedoen als jij hen dit graag cadeau wilt geven. 

Ook dieren hebben een ziel en hebben baat bij liefde en licht!
Omdat dieren niet zelf kunnen kiezen en om het hun baasjes makkelijker te maken om hun liefde voor hen te delen, krijgen dieren voor deelname aan de groepssessies 50% korting. 

💛 AANMELDING:
Gun jij jezelf of een ander deze ervaring, meld je aan door mij een berichtje te sturen met daarin je naam (voor- en achternaam), je emailadres en de groepshealingsessie waar je aan deel wilt nemen en eventuele aanvullende informatie als je dat wilt delen of als je graag wilt dat jouw directe familielid of huisdier de healing ontvangt, vermeld dan ook hun namen.
Na ontvangst van jouw bericht, ontvang je van mij een email met een bevestiging van deelname en een factuur. 
(Dit is geen geautomatiseerd proces dus er kan wat tijd tussen zitten, houd daar rekening mee bij aanmelding.) 

In liefde en licht,

Barbara

Disclaimer:
De informatie op de website  en de informatie die tijdens de gesprekken wordt gegeven is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling van welke aandoening ook, maar dient ter informatie en educatie. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een bekwame gezondheidszorg deskundige vervangt. De informatie is bedoeld om te gebruiken als een aanvulling op een verstandig en verantwoord gezondheidszorgprogramma, voorgeschreven door een gezondheidszorg deskundige. Ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de informatie of voor het op eigen initiatief stoppen van een behandeling. Ik zal nooit adviseren om een bestaande behandeling of medicatie te stoppen.  Het ontvangen van de healings is op eigen verzoek en op eigen verantwoordelijkheid. Er worden door mij geen toezeggingen en beloften gedaan ten aanzien van het  resultaat, omdat dit per persoon verschilt en afhankelijk is van hoe diepgaand de blokkades zijn.